KERN-WAARDEN

Een belangrijke reden voor stagnatie in een bedrijf is dat er geen duidelijke doelen gesteld zijn en er een verschil in kern-waarden bestaat tussen directie en werknemers onderling. Er is een te vaag beeld waar het bedrijf en iedereen nu voor staat. Dit kan je ondervangen door gezamenlijk, deze kernwaarden samen te vatten in een manifest.

Het resultaat in je organisatie is dat er een stip aan de horizon gezet wordt. Door duidelijkheid te creëren zal de samenwerking verbeteren, en de motivatie verhogen. Het gevolg is dat er efficiënter en effectiever gewerkt wordt.

please respond

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: